Software cu licență

Standardul SAM ISO/IEC 19770—1:2012

Standardul SAM ISO / IEC 19770-1: 2012 acoperă toate aspectele ciclului de viață al software-ului, inclusiv achiziția, implementarea și retragerea, indiferent de departamentele dintr-o organizație responsabile pentru aceste activități.

CEI PATRU PAȘI CHEIE ÎN IMPLEMENTAREA SAM CONFORM ISO

PASUL 1:
Realizați o evaluare

Strângeți și păstrați informații reale și corespunzătoare pe care le puteți folosi pentru a stabili dacă sunteți licențiați corect.

 • Aflați ce programe rulează în cadrul rețelei.
 • Hotărâți dacă acele programe ar trebui să fie acolo.
 • Stabiliți dacă toate programele care rulează în rețea sunt autorizate și licențiate corepunzător.

PASUL 2:
Adaptați software-ul nevoilor dvs.

Găsiți un model de licențiere adecvat nevoilor actuale și viitoare ale afacerii dvs.

 • Analizați noi moduri de licențiere care ar putea fi mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, precum subscripțiile cloud.
 • Identificați variante de reducere a costurilor (de pildă, reutilizarea licențelor, dacă e permisă).
 • Folosiți-vă de condițiile de mentenanță din contractele de licențiere pentru a vă asigura că beneficiați de servicii adecvate costurilor.

PASUL 3:
Stabiliți politici și proceduri

Asigurați-vă că gestiunea resurselor software (SAM – software assets management) are rolul său în domeniul IT din cadrul afacerii dvs. Pentru ca un program SAM conform standardelor ISO să funcționeze, practicile implementate trebuie să vină în sprijinul infrastructurii IT a afacerii, iar managementul trebuie să sprijine procesul de SAM.

 • Achiziționați software într-o manieră controlată, păstrând înregistrări care să indice platforma aleasă pentru rularea software-ului și procesul de achiziție.
 • Instalați software-ul într-o manieră controlată, de natură să faciliteze procedura de mentenanță continuă pentru programele utilizate în companie.
 • Transferați software-ul de pe calculatoarele scoase din uz și folosiți corespunzător licențele recuperate.
 • Instalați în mod regulat și la timp patch-urile și upgrade-urile de software.

PASUL 4:
Integrarea în procesele de afaceri

Asigurați-vă că procesul SAM (gestionarea resurselor software) este integrat în și este utilizat pentru întreaga afacere.

 • Integrați SAM în toate sectoarele afacerii dvs., nu doar în cel IT.
 • Îmbunătăți procesele de gestionare a datelor construite conform Pasului 1.
 • Asigurați-vă că angajații înțeleg principiile de folosire adecvată a software-ului, precum și consecințele legale, financiare și de imagine pe care acțiunile lor cu privire la programele pentru calculator le pot avea asupra organizației.