Software cu licență

SAM în Cloud

SAM în Cloud

Extras din “Software Asset Management Guide”, disponibil integral la Secțiunea ”Studii și Rapoarte”

Odată ce o organizație își transferă în cloud operațiunile, programul său SAM trebuie să se adapteze pentru a răspunde provocărilor noi și variate prezentate de arhitectura cloud. În timp ce principiile SAM rămân neschimbate, riscurile legate de licențiere și aplicarea SAM eficientă în cloud diferă fundamental de cele din mediile tradiționale IT. Programele SAM trebuie să poată evalua și analiza complet și precis hardware-ul și software-ul în noua arhitectură, cu toate complexitățile și nuanțele sale.

În mediul cloud, SAM trebuie să abordeze atât gestionarea activelor software, cât și gestionarea serviciilor software. SAM trebuie să se realizeze și să se adapteze în timp real, având în vedere ritmul rapid al schimbărilor în mediile de tip "cloud" în care serviciile sunt furnizate, configurate, reconfigurate și lansate în câteva minute. Riscul unor implementări și utilizări neautorizate în cloud este mereu prezent, având în vedere ușurința și viteza de furnizare a serviciului; acestea sunt procese care pot ocoli conceptele tradiționale de IT, achiziții și SAM. SAM în cloud trebuie să abordeze astfel de noi riscuri.

Un program SAM adecvat ar trebui să abordeze pe deplin toate aspectele legate de strategia, proiectarea, implementarea, funcționarea și monitorizarea cloud-ului. În timp ce tehnologiile cloud aduc multe beneficii organizațiilor, SAM poate ajuta organizațiile să realizeze și să beneficieze de avantajele cloud în același timp cu atenuarea riscurilor asociate.

SAM în Cloud - Unde să începeți

Programele SAM trebuie să se adapteze la tehnologia cloud. Deși natura adaptării și prioritățile în aceste eforturi depind de situația particulară a fiecărei organizații, următoarele sunt câteva elemente de luat în seamă pentru a începe un astfel de program:

  • SAM ar trebui să fie pe deplin încorporat în procesul de gestionare a cloud-ului, de la planificarea inițială și proiectarea arhitecturii, la contractare și negociere, la monitorizarea respectării de către CSP (furnizorul de servicii cloud – Cloud Service Provider) a Acordurilor SLA (Service Level Agreement), la proiectarea și implementarea controalelor asupra software-ului; verificarea facturii CSP;
  • Responsabilul de SAM ar trebui să revizuiască actualele acorduri de licențiere software tradiționale și să discute cu producătorii de software pentru a înțelege regulile care reglementează utilizarea software-ului lor în cloud. Dacă cloud-ul face parte din strategia și direcția viitoare a organizației, renegocierea unor acorduri de licență software ar putea deveni necesară;
  • Responsabilul de SAM ar trebui să inițieze politici la nivel de organizație care reglementează cloud-ul, abordând, printre alte aspecte, procesul de furnizare și punere la dispoziție a serviciilor cloud, aprobările și notificările necesare, controalele necesare și termenii și condițiile necesare pentru a fi incluse în acordurile cloud;
  • Responsabilul de SAM ar trebui să obțină acces la și să revizuiască toate acordurile cloud actuale pe care organizația le deține (IaaS, PaaS sau SaaS), să revizuiască contractele existente și să înțeleagă ce active software sunt utilizate în cloud și ce riscuri potențiale referitoare la licențiere și alte riscuri legate de SAM pot exista.